Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása

TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035Támogatás összege: 72 746 994 Ft

Megvalósítás kezdete: 2017.06.01.

Fizikai befejezésének határideje: 2018.09.12.

Záró elszámolás határideje: 2018.12.11.

Az átalakítás során az épület belső tereiben és homlokzatában megújul, műszakilag, gépészetileg és elektromos tartalmában korszerűsödik, akadálymentesítés készül. Egy új csoportszoba kialakítására nyílik lehetőség, ez a meglévőn felül 10 db új férőhelyet biztosít a 0-3 éves korú gyermekek számára. Napkollektor beépítésével megújuló energia segíti a meleg víz előállítását. Az udvaron árnyékoló, pancsoló, vízpermetező, kerítés kerül építésre, kertrendezés valósul meg.

A pályázat jelenlegi szakasza:

A kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó eljárások lefolytatásra kerültek. A kiviteli tervek elkészültek, a közbeszerzési eljárást követően az előzetes tervek alapján a kivitelezés várhatóan 2018. év március hónapjában megkezdődik.

Közbeszerzési eljárás:

„Vállalkozási szerződés a TOP-1.4.1-15-FE1-2016-00035 azonosító jelű pályázat támogatásából megvalósítandó Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása kivitelezési feladatainak ellátására”

A közbeszerzéshez kapcsolódó ajánlattételi felhívás, dokumentáció, nyilatkozatminták, szerződéstervek, és műszaki dokumentáció az alábbi linken elérhetők:

Közbeszerzési dokumentáció