A helyi identitás növelése Bicskén

TOP-5.3.1-16-FE1-2017-00017Támogatás összege: 60 000 000 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Megvalósítás kezdete: 2018.03.30.

Fizikai befejezésének határideje: 2022.06.28.

Záróelszánolás benyújtási határideje: 2022.09.26.

A projekt rövid leírása:

A 3 tagú konzorciumi projekt a bicskei identitás elmélyítését és a helyi társadalmi kohézió erősítését, a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését szolgálja a projekt során elkészítendő Bicskei Helyi Cselekvési Terv végrehajtásával.

A konzorcium vállalja az együttműködést a "Cselekvő közösségek" kiemelt projekttel és igénybe veszi szolgáltatásait. A partnerek a teljes közösségfejlesztő folyamatot megvalósítják, valamint kiegészítő eszközbeszerzést végeznek és partnerségi együttműködést hoznak létre és tartanak fent. A konzorciumi tagok a folyamatba egyéb közművelődési, muzeális, könyvtári intézményeket is bevonnak. A projekt hozzájárul Bicske és településrészei, valamint a környező térség közösségi kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztése cél eléréséhez.

Bicske egyes leromlott településrészei koncentrálják a különféle gazdasági, szociális, infrastrukturális hátrányokat, amik együttesen korlátozzák az itt élők életesélyeit, a potens közösséggé formálódást. Ebből az összetett problémából kiindulva a társadalmi közösségi kapacitások és szolgáltatások bővítésén, a hozzáférés javításán túl szükség van a közösségek sokoldalú fejlesztésére, a jó gyakorlatok, a máshol kiválóan működő módszerek megismerésére, új szakemberek bevonására és a meglévők kompetenciáinak kiterjesztésére. A projekt célrendszere kapcsolódik az EFOP és a TOP közösségfejlesztési prioritásaihoz és az EFOP-1.3.1-15-2016-0001 kiemelt projekt céljaihoz. A projekt kiemelt célja a bicskei közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata és a helyi civil társadalom megerősítése, amely segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességeket. Nő a civil aktivitás, megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, az együttműködések, a helyi identitás, valamint a településhez való kötődés. A fejlesztés kiemelt figyelmet fordít a helyi kezdeményezésekre, az alulról jövő jelleg érvényesítésére azzal, hogy a közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása során mindvégig közösségi munkamódot alkalmaz, ami a bicskei közösség tagjait juttatja jelentőséghez annak érdekében, hogy a közösség szereplői maguk ismerjék meg saját közösségüket, kultúrájukat, illetve a helyi igényeket, szükségleteket, s azok megvalósítására maguk keressék meg a megoldást.