Fejlesztések Bicskén

Az elmúlt években a város szinte teljesen új arculatot kapott, megőrizve és rekonstruálva értékeit, műemlékeit. Közlekedés fejlesztési beruházásaink közé sorolható az utak aszfaltozása, járdák felújítása, útburkolati felfestések frissítése. Emellett ingatlanjainkat korszerűsítjük és megújítjuk. Céljaink közé sorolható a megújuló energia-környezetbarát fejlesztések megvalósítása, munkahely teremtés, foglalkoztatottság növelése, szegregáció csökkentése, turizmus és közlekedés fejlesztése, parkosítás.A családbarát városi kép kialakítása folyamatos, parkok és szabadtéri tevékenységekre alkalmas helyszínek megvalósításával.

Bicske városi kerékpárút-hálózat fejlesztése

Támogatás összege: 140 000 000 Ft

Image

A fejlesztés céja három településrészen (vasútállomás, városközpont, kertváros) áthaladó városi kerékpárút-hálózat kiépítése. A kerékpárút építésével együtt a Tatai út és Szent István út kereszteződésében egy egysávos, szűkített, 10 m belső sugarú, háromágú körforgalmi csomópont is megvalósításra kerül.

Részletek

Bicske, Galagonyás-dűlő kerékpárút építése

Támogatás összege: 180 000 000 Ft

Image

A fejlesztés keretében tervezett kerékpárosbarát útvonal külterületi lakott településrészt és lakott területen kívül elhelyezkedő munkahelyeket köt össze a belterülettel, valamint közvetve csatlakozik ahhoz a tervezett kerékpárúthoz, amely a településközpontot is elérhetővé teszi.

Részletek

Bicske Városi Bölcsőde bővítése, felújítása - ELKÉSZÜLT!

Támogatás összege: 72 746 994 Ft

Image

A fejlesztés eredményeként az épület belső terei és homlokzata megújult, műszakilag, gépészetileg és elektromos tartalmában korszerűsödött, akadálymentesítés készült. Egy új csoportszoba kialakítására nyílik lehetőség, ez a meglévőn felül 10 db új férőhelyet biztosít a 0-3 éves korú gyermekek számára. Napelemek beépítésével megújuló energia segíti a meleg víz előállítását. Az udvaron árnyékoló, pancsoló, vízpermetező, kerítés került építésre, kertrendezés valósult meg.

Részletek

Fenntartható turizmusfejlesztés Bicskén - Bicskei Kultúrkúria - ELKÉSZÜLT!

Támogatás összege: 69 986 862 Ft

Image

A Kultúrkúria épülete az Ady Endre utca 11. szám alatt kerül kialakításra a város gyalogosan, kerékpárral, tömegközlekedéssel és gépjárművel is jól megközelíthető helyén. A fejlesztés a kulturális és természeti örökség turisztikai hasznosítására, a gazdaság élénkítésére és a foglalkoztatás fellendítése érdekében jön létre. Jelenlegi állapota és kihasználtsága teljes mértékben átalakul a külső és belső felújítás során, külső építészeti értékeit megtartva. A földszinten kialakításra kerül egy kiállító terem, az emeleti részen foglalkoztató helyiségek épülnek ki új, minőségi, korszerű anyagokból.

Részletek

Bicske keleti Ipari Terület fejlesztése

Támogatás összege: 395 992 549 Ft

Image

A fejlesztés elsődleges célja a település munkahely-versenyképességének biztosítása, a helyi gazdaság erősítése. A fejlesztendő terület vonzó lehet a befektetőknek, hiszen jól megközelíthető helyen fekszik a Kanizsai út irányából (szennyvíztelep és környéke). A fejlesztéssel érintett helyrajzi számok: 0121/6, 0122/2, 0125/4

Részletek

Bicske Szíve Park I. ütem

Támogatás összege: 219 483 150 Ft

Image

A projekt (I. ütem) célja a terület parkká alakítása, közösségi, sportolási, aktív rekreációs funkció használati értékének növelése, a természeti értékek megőrzése és fejlesztése. Fiatalok, idősek, nagycsaládosok, mozgáskorlátozottak igényeit figyelembe véve épül ki és újul meg a tó és környezete. Elkészül a rekortán futópálya, parkolók, szánkó domb. LED fényforrású, megújuló energiát használó lámpák, valamint padok és szemétgyűjtők adják a parkosított terep felszerelését.

Részletek

Bicske Városi Piac kialakítása

Támogatás összege: 229 641 431 Ft

Image

Új helyi termelői piac épül Bicskén a meglévő piac mellett. A fejlesztés támogatja a helyi mezőgazdaságot, munkahely megőrzést, munkahely teremtést eredményez. A piac területe akadálymentesített módon kerül kialakításra, megújuló energia felhasználásával. Oldalról nyitott „L” alakú épület jön létre, nyitott vagy ponyvával fedett elárusító területekkel.

Részletek

A helyi identitás növelése Bicskén

Támogatás összege: 60 000 000 Ft

Image

A 3 tagú konzorciumi projekt a bicskei identitás elmélyítését és a helyi társadalmi kohézió erősítését, a helyi közösség kezdeményező- és cselekvőképességének fejlesztését szolgálja a projekt során elkészítendő Bicskei Helyi Cselekvési Terv végrehajtásával.

Részletek